บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

Pin It on Pinterest