บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

คุณพีรัชต์ สุจริตกุล บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ให้กับหน่วยระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ หัวหน้าหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ คลินิคระงับปวด ชั้น 17 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Pin It on Pinterest