บริจาคหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hirablue บริจาคหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 5,000 ชิ้น โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต