บริจาคตั้งกองทุน พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) และ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 

 Pin It on Pinterest