บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล


อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน

ทีมคณะผู้บริหาร ABSS โดยคุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO) และคุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer ) บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS บริจาคชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE ) จำนวน 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยมี นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ

Pin It on Pinterest