บมจ.ฟรีซแอนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้แทน จาก บมจ.ฟรีซแอนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ถุงมือทางการแพทย์ หมวกคลุมผม อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต