นิสิตเก่าทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (43) มอบ Protective for OPD Ward

นางสาววรรณี จันทามงคล เป็นผู้แทนนิสิตเก่าทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (43) และญาติ มอบ Protective for OPD Ward จำนวน 126 ชิ้น เพื่อใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่อาคาร ภปร และ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest