นิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมสมทบทุน

รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ และนิสิตเก่า กลุ่มอดีตคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำจำนวน 1 เครื่อง, Syringe Pump จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง, ชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 100 ชุด ถุงสวมรองเท้า(จากMMP) จำนวน 100 คู่ ใช้ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต