นักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบชุด PPE

ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานรุ่นและผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร TEPCoT 6 มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด และแอลกอฮอล์ จำนวน 3 แกลลอน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต