ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธ.ไทยพาณิชย์ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ คุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 2.7 มอบเงินจำนวน 13,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง สร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ จำนวน 2 หลัง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฯฝ่ายกายภาพ และนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ