ธนาคารออมสินส่งมอบของขวัญ

ธนาคารออมสิน นำโดย นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับธนาคารออมสิน ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ โรจนถาวร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest