ธนาคารออมสินมอบกระเป๋าผ้า

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน และชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม “ส่งต่อความดี ส่งมอบกระเป๋าผ้าให้โรงพยาบาล” โดยนางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม ธนาคารออมสิน เป็นผู้แทนส่งมอบกระเป๋าผ้าจำนวน 400 ใบ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใส่สัมภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต