ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบน้ำดื่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยคุณกันตินันท์ รัตนพิฑูรย์ ผู้จัดการ พร้อมพนักงาน มอบน้ำดื่มธนาคารกรุงเทพ จำนวน 100 โหล แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานนวัตกรรม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต