ธนาคารกรุงเทพ มอบอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงเทพ มอบอาหาร จำนวน 100 ชุด เพื่อบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมี นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานนวัตกรรม รับมอบ ณ ศาลาทินทัต