ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบแซนวิส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณกันตินันท์ รตนวิฑูรย์ มอบแซนวิส จำนวน 650 ชิ้น และ น้ำสมุนไพร จำนวน 650 ขวด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านนวัตกรรมเเละวิจัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต