ทำบุญสังฆทานและสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญสังฆทานและสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โซน A ชั้น 15 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์