ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2563

ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว โดยมี พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส และนางชลิดา อุทัยเฉลิม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า รวมทั้งสิ้น 617,597 บาทPin It on Pinterest