ตั้งกองทุน ” คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ ” เพื่อการวิจัย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณนุกูล เอื้อพันธเศรษฐ และ คุณอภิญญา โลหะเวช บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อก่อตั้งกองทุน ” คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ ” เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเติบโตทางจิตวิญญาณสำหรับบริการทางการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางภคพร อนันตระกูลศิลป์ ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต