ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ เป็นขั้นตอนสำคัญด้านสาธารณสุขที่คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีการสอบถามประวัติอาการต่างๆของผู้ป่วย เช่น ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ในอดีตและประวัติของคนในครอบครัว ประวัติประจำเดือน การตั้งครรภ์และการมีบุตร และประวัติการใช้ยาต่างๆ รวมถึงประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารหรือแพ้สิ่งอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจร่างกาย แพทย์จะบันทึกไว้ในเวชระเบียนเสมอ เพราะนอกจากเป็นข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยในการช่วยวินิจฉัยโรคแล้ว ยังช่วยในการวินิจฉัยในการคัดแยกโรคต่างๆด้วย นอกจากนั้น ยังใช้ช่วยประเมินวิธีรักษา ช่วยติดตามผลการรักษา และประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านการเงิน

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

 

ตรวจสุขภาพ ภปร ชั้น 16 ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 14 ชั้น
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยใหม่
ไม่มีแฟ้มประวัติการรักษากับโรงพยาบาลฯ หลังติดต่อตู้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติแล้ว กรุณาติดต่อช่องทำประวัติใหม่ ที่อาคาร ภปร ชั้น G โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ลงที่บัตรกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่สีเขียว แนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำประวัติใหม่ จากนั้นติดต่อห้องบัตรช่องเบอร์ 8-13 เพื่อลงทะเบียนตรวจ พร้อมแจ้งความประสงค์การตรวจสุขภาพตามที่ต้องการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หรือนัดหมายผ่านทางเว็บไซด์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยเก่า
กรอกชื่อ-นามสกุล ในใบอาการสีเหลือง ติดต่อ ภปร ชั้น G หรือถ้ามีนัด ติดต่อโดยตรงที่อาคาร ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันฯ พร้อมบัตรโรงพยาบาล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือนัดหมายผ่านทางเว็บไซด์ https://chulalongkornhospital.go.th/checkup
การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก
กรุณาติดต่อที่อาคาร ภปร ชั้น 7
โทร 02 256 5298
นัดหมายล่วงหน้าที่ศุนย์ตรวจสุขภาพ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมาย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมาย
โทร. 02 256 5427, 02 256 5076 โทร.02 256 4863, 02 256 4843
E-mail : Checkup.chula@gmail.com
Website : https://chulalongkornhospital.go.th/checkup

 

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันตรวจสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง ไม่ควรอดนอนเพราะจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะเรื่องความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย  และควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญคือ ควรทำตัวให้เหมือนปกติก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ควรควบคุมตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด และให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องที่สุด  นอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติอื่นๆสำหรับการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • การตรวจเลือด เฉพาะผู้ที่ต้องการตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด  งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของคืนก่อนวันตรวจ
 • การตรวจปัสสาวะ เก็บปัสสาวะตอนเช้า ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ โดยล้างมือ-ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อยแล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลางก่อนที่จะปัสสาวะสุด เก็บปัสสาวะใส่ภาชนะ ประมาณ ½ กล่อง (ปิดฝาให้สนิท)

           **สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดไปก่อนอย่างน้อย 3 วัน หรือถ้าต้องการตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 • การตรวจอุจจาระ เก็บอุจจาระตอนเช้าวันตรวจใส่ภาชนะ ประมาณ ¼ กล่อง (ประมาณหัวแม่มือ)
 • การเอกซเรย์ปอด

           **สุภาพสตรี : ให้เปลี่ยนสวมเสื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยถอดสร้อยคอ-เสื้อชั้นใน (ยกทรง) ออก เพื่อป้องกันมิให้ตะขอ หรือโครงเสื้อในบังปอด

ข้อควรระวัง 

 • สุภาพสตรีตั้งครรภ์งดเอกซเรย์
 • สุภาพบุรุษควรถอดเสื้อและสร้อยคอ

 

การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เป็นการช่วยค้นหาโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ทำให้ทราบภาวะสุขภาพ  ช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดและสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ

 1.  โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี

  – โปรแกรม 1 สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
  – โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

 2. โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

 3. โปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะทางประเภทอื่น ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อ ขอถิ่นที่อยู่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และโปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะทางประเภทอื่นๆ ได้ที่
หน่วยเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 16
โทรศัพท์ 02 256 5425, 02 256 5427, 02 2565076

เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 07.30-15.00 น.

ปัจจุบันแนวคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพเปลี่ยนไป จากการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย เป็นการดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งในการค้นหา ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร 14 ชั้นให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • กรณีตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อ ขอถิ่นที่อยู่และใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ สามารถรับบริการได้ที่อาคารภปร.ชั้น16

ข้อมูลและขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี คลิกที่นี่ 

https://chulalongkornhospital.go.th/checkup/

หรือ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร 14 ชั้น ชั้น 1 (ถนนอังรีดูนังต์ ประตู15)
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-256-4863, 02-256-4843
เวลาทำการ 07.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
Email : checkup.chula@gmail.com