โครงการบริการตรวจประเมินสุขภาพให้กับประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระมหากรุณาธิคุณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริการตรวจประเมินสุขภาพให้กับประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการตรวจรักษามะเร็งเต้านมในสตรี มี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย