ช่องวัน 31 มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข”

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวบันเทิง ช่องวัน 31 มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข” โดยมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 80,000 บาท และสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จำนวน 101,044.91 บาท โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการพิเศษ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหน้านักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาทินทัต ที่ผ่านมา