ชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ มอบของ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ เป็นผู้แทนชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 50 กล่อง และ ชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 50 ชุด มอบแก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทำงานอย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ รับมอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ตึกอำนวยการ