ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบเงินบริจาค

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 65,000 บาท และมอบหน้ากาก face shield จำนวน 32,000 ชิ้น เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest