ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 65,000 บาท และมอบหน้ากาก face shield จำนวน 32,000 ชิ้น เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต