ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่า ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มอบชุดPPE

“ชมพูฟ้ารวมใจ ครูสวนฯศิษย์สวนฯ ชวนผู้ปกครองให้กำลังใจหมอสู้โควิด” ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่า ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มอบชุดPPE 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจำนวน 8 แห่ง มูลค่า 175,000 บาท โดยมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 130 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต