“จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล” เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี “จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล” เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงในหลวงของแผ่นดิน ณ ชั้น G อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์