จุฬาฯ รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด และ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ จากคณะกรรมการบริหารบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดย นายพิศณุ โชควัฒนา นายสมบัติ ภาณุพัฒนา และนายคเณศร์ อรรถไพศาล นำทีมเครือข่ายบริการ ระบบบริหารการขาย สต็อคสินค้า มาสนับสนุนและผลักดันสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงชิ้นงานนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นผลผลิตจากนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัตินี้จะถูกจัดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ บริเวณชั้น M อาคาร ภปร บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล และบริเวณหน้าอาคารแพทยพัฒน์ นอกจากนี้ เครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ จะถูกจัดตั้งไว้ที่ Siam Innovation District (SID) อาคารสยามสแควร์วัน ซึ่งรายได้จากการขายสินค้านวัตกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่าย บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะสมทบทุนเข้ามูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย