“จุฬาสุขใจ”..ผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 4 “จุฬาสุขใจ”  พร้อมนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมชี้แจงความคืบหน้าในการพัฒนาโรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร