จัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางศิริเนตร – นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือดสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โดยมี ผศ.พญ.ศิริพร จันทร์ฉาย ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561  ณ ศาลาทินทัต