จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (Surgical ICU)

นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ และ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ บริจาคเงินจำนวน 4,444,444 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ( Surgical ICU ) รวมถึงผู้ป่วยอาการหนักอื่นๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ หัวหน้าฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Pin It on Pinterest