จัดซื้อจัดจ้าง

21 กันยายน 2563  
 • คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบพื้นEpoxy Self Leveling ห้องเครื่องจักรหลัก สำหรับอาคารภูมิสิริฯ
 • 18 กันยายน 2563  
 • คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคางานปรับปรุงห้องตรวจ ABR 1 และ ABR 2 อาคาร ภปร ชั้น 10

 • 15 กันยายน 2563  
 • คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
 • จะซื้อจะขายอาหารว่าง

 • 14 กันยายน 2563  
 • สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ อาคารรักษาพยาบาลส่วนกลาง

 • 11 กันยายน 2563  

 • คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเสียงประกาศส่วนกลาง

 • 10 กันยายน 2563  

 • จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ ฝ่ายรังสีวิทยา ตึก ภปร ชั้น 4
 • งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ ฝ่ายรังสีวิทยา ตึก ภปร ชั้น 4

 • 8 กันยายน 2563  

 • เช่าพื้นที่เพื่อบริหารจัดการและจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1

 • 2 กันยายน 2563  

 • จ้างควบคุมงานปรับปรุงระบบเครือข่ายเสียงประกาศส่วนกลาง
 • จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับ-ส่งสิ่งของและการปฏิบัติขนส่งด้านอื่นๆ ของฝ่ายบริหารขนส่งส่วนกลาง

 • 1 กันยายน 2563  

 • จะซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ยกเลิกประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงโครงการระบบเครือข่ายเสียงประกาศส่วนกลาง

 • 28 สิงหาคม 2563  

 • ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา จ้างทำและติดตั้งพระนามาภิไธย ส.ธ. อาคาร ส.ธ.
 • จะซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักพยาบาลใหม่

 • 26 สิงหาคม 2563  

 • โครงการติดตั้งระบบพื้น Epoxy Self Leveling ห้องเครื่องจักรหลัก สำหรับอาคารภูมิสิริฯ
 • ยกเลิก(ครั้งที่2) โครงการติดตั้งระบบพื้น Epoxy Self Leveling ห้องเครื่องจักรหลัก สำหรับอาคารภูมิสิริฯ
 • 17 กันยายน 2563  
 • สอบราคาซื้อระบบประชุมทางไกล และการบริหารห้องประชุม

 • 15 กันยายน 2563  
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดระบบการจัดการขยะ

 • 14 กันยายน 2563  
 • สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ อาคาร ภปร
 • สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ อาคาร สก.
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • 8 กันยายน 2563  
 • สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน จำนวน 11 เครื่อง

 • 1 กันยายน 2563  
 • สอบราคาจ้างบริการซัก อบ รีด ผ้า ของศูนย์นิทราเวช ประจำปีงบประมาณ2564

 • 31 สิงหาคม 2563  
 • สอบราคาจ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงบิน

 • 28 สิงหาคม 2563  
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมสะพานลอยฝั่งถนนราชดำริเข้า อาคาร ส.ธ.
 • ไม่พบประกาศ

   

  Pin It on Pinterest