งานแถลงข่าว “เครื่องช่วยหายใจ อัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ผู้พัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง จัดงานแถลงข่าว “เครื่องช่วยหายใจ อัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula” สุดยอดเครื่องมือการแพทย์ฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพรองรับภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโรคปอด ฯลฯ พร้อมเจาะลึกแนวทางความร่วมมือสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ นับว่าเป็นของขวัญด้านสุขภาพเพื่อคนไทยทั่วประเทศ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, รศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต กุมารแพทย์ประสาทวิทยา ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร กรรมการ บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula – HFNC) และศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและเทคนิค ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย