งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจและมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาลประจำปี 2565

กลุ่มโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (DSC AML) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจและมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาลประจำปี 2565 และต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพของสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศ เข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหารและกลุ่มคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1219 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน C

โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล

จากนั้น กลุ่มโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (DSC AML) ได้นำเสนอสรุปสาระสำคัญผลงานคุณภาพ เรื่อง พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ และพาคณะกรรมการเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน