คุณแก้ม กชวรรณ สัจจา มอบเงินบริจาค

คุณแก้ม กชวรรณ สัจจา เจ้าของแบรนด์ Jovina Cosmetics และ Youtube ช่อง Gamgy Channel มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อรักษาผู้ป่วย โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย