คุณอาจารี ศรีนาราง และครอบครัว บริจาคเครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง

คุณอาจารี ศรีนาราง และครอบครัว บริจาคเครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง (PCA) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ และ รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา