คุณองอาจ ทองเพชรบูรพา มอบถุงมือยาง

คุณองอาจ ทองเพชรบูรพา มอบถุงมือยาง ทางการแพทย์ จำนวน 200 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี น.ส.ราตรี แซ่ลู่ ผู้ช่วยหัวหหน้าพยาบาล ด้านบริหาร และ น.ส.นงนุช เตชะวีรากร ผู้ตรวจการพยาบาล รับมอบ ณ ศาลาทินทัต