คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ มอบเงินบริจาค

คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.นพ.วศิน พุทธารี ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต