คุณหญิงบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้

คุณหญิงบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 28 กล่อง มูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่บนเสื้อผ้า โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต