คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล มอบเงินบริจาค

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล และเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต