คุณสุวิชา พูลเกษ มอบเงินบริจาค

คุณสุวิชา พูลเกษ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน “คุณพ่อประเสริฐ คุณแม่จำนงค์ พูลเกษ” สมทบทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์