คุณสุกิจ – คุณสุนีย์ ภัทรสุวรรณกุล มอบเงินบริจาค

คุณสุกิจ – คุณสุนีย์ ภัทรสุวรรณกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 106,000 บาท เพื่อซื้อสายท่อลมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 20 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โควิค-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมอบ ซาลาเปา จำนวน 100 กล่อง เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ