คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค 400,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารวชิรญาณวงศ์