คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงินจำนวน 1,055,555 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี อ.พญ.พรจิรา ศุภราศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก และ รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์