คุณวรณี เพชรสังข์ และครอบครัว บริจาคเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวรณี เพชรสังข์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต