คุณรัตนา ตันศิริคงคล และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณรัตนา ตันศิริคงคล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมผู้บริหาร ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ฝ่ายพิธีการ