คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาค

คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต