คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) มอบหน้ากากอนามัย

คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ส่งผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 23,000 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต