คุณภัสสรกรณ์-คุณราศรี จิราธิวัฒน์ และครอบครัว มอบเงินสนับสนุน


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ คุณภัสสรกรณ์ – คุณราศรี จิราธิวัฒน์ และครอบครัว ที่ได้มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการรักษาโรคโควิด-19