คุณภัทร์ คอสต้า และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณภัทร์ คอสต้า และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 7 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านนวัตกรรมเเละวิจัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต