คุณพรวิสาข์ – คุณพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี และ ครอบครัว มอบผ้าห่ม

คุณพรวิสาข์ – คุณพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี และ ครอบครัว มอบผ้าห่ม จำนวน 110 ผืน แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางวลีภรณ์ ริยะกุล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเมื่อ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต