ครอบครัวสิมพลีวงศ์ มอบภาพวาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณปริศนา สิมพลีวงศ์ และครอบครัว มอบภาพวาด พร้อมกรอบ จำนวน 30 ภาพ และมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต